Decal in nhiệt 100×150 tệp

115,000.00

– Dùng cho các máy in đơn hàng như: Bưu điện, giao hàng tiết kiệm, các cửa hàng bán hàng online
– Giá bán: 1xx