Decal in nhiệt 100x150mm x 50m

92,000.00 90,000.00

– Dùng cho các máy in đơn hàng như: Bưu điện, giao hàng tiết kiệm, các cửa hàng bán hàng online
– Giá bán chỉ: 9xk/cuộn, 350 con tem