CỒN THỰC PHẨM C2H5OH >96%

30,000.00 28,000.00

Liên hệ: 02083.846.999 – 0968.821.555