GIẤY IN TEM NHÃN, MÃ VẠCH, MÃ QR

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal 80mmx 100 mm x 50m (1 tem/hàng)

0.00

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal in nhiệt 100×150 tệp

115,000.00
Giảm giá!

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal in nhiệt 100x150mm x 50m

92,000.00 90,000.00
Giảm giá!

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal in nhiệt 35x22mm x 30m 2700tem

50,000.00 47,000.00

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal in nhiệt 50x30mm x 30m 900 tem trà chanh

40,000.00

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal in nhiệt 50x50mm x 30m 600 tem

40,000.00

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal thường: decal AW0339 (HAL), AW0331

0.00

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal thường: Decal-35×22 (2 tem ngang)

0.00

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal thường: Decal-35×22 (3 tem ngang)

0.00

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Decal xi bạc

0.00
80,000.00

Giấy in tem, nhãn, mã vạch, QR

Giấy Decal-Gia công theo yêu cầu

0.00