MÁY ĐỌC/QUÉT MÃ VẠCH

2,600,000.00

Máy đọc/quét mã vạch

Máy đọc mã vạch đa tia Symble DG600

0.00

Máy đọc/quét mã vạch

Máy đọc mã vạch đa tia Symble SB600

3,000,000.00

Máy đọc/quét mã vạch

Máy đọc mã vạch đa tia Zebex-Z6170

3,600,000.00
0.00

Máy đọc/quét mã vạch

Máy quét mã vạch Symbol DS9208

3,750,000.00

Máy đọc/quét mã vạch

Newland HR1150P 1D, tốc độ quét nhanh

1,750,000.00

Máy đọc/quét mã vạch

Newland HR3290 -CS không dây 1D/2D

0.00

Máy đọc/quét mã vạch

Newland NLS-HR1250-70 quét 1D siêu nét

1,150,000.00

Máy đọc/quét mã vạch

NEWland NLS-HR2260-SF quét 2D, 1D (NEW)

3,150,000.00
Giảm giá!

Máy quét mã vạch Honeywell

Symbol SB-1258w

2,100,000.00 1,750,000.00

Máy đọc/quét mã vạch

Zebra – DS8178 không dây 1D/2D

0.00